top of page

Strategy & Revitalization

yourcoreconsulting

Strategy & Revitalization is het traject ter begeleiding en ondersteuning van het ontwikkelingsproces en de missie van top managers, bestuurders, aandeelhouders, ondernemers/ zelfstandigen en hun teams in relatie tot de ontwikkeling, transformatie en revitalisering van de organisatie nu en voor de toekomst.

De ondersteuning  richt zich hierbij op het analyseren, stimuleren en perfectioneren van zowel de kwaliteiten van de 'executive(s)' , als de bedrijfsorganisatie in relatie tot de gewenste strategie en/of gewenste organisatieontwikkeling.

Het kan eenzaam zijn aan de top. Het kan dan ongelofelijk deugd doen eens terecht te kunnen bij iemand die zonder belang of oordeel kan luisteren. Iemand die buiten de organisatie staat, en die met een frisse kijk een ander perspectief kan bieden en zo nodig daadwerkelijk kan ondersteunen bij de pragmatische vertaalslag van de visie en doelstellingen in tastbare resultaten.

 

YourCore Consulting Revitalization adviseert en ondersteunt u bij het nemen van moeilijke beslissingen; bij het concretiseren van uw visie en strategie; bij het omgaan met crisismanagement en het realiseren van een vertaalslag naar de operationele uitvoering.

"Effective Leadership"

Leiderschap is het vermogen om de verschillende talenten in een groep of organisatie te mobiliseren voor het bereiken van grootse, maar concrete resultaten.

 

Goed leiderschap veronderstelt tot op zekere hoogte goed management, maar valt er niet mee samen. Een manager stuurt aan op beheersing; een leider daarentegen stuurt aan op verandering. Hij neemt daarbij een groep, een onderneming, soms een hele samenleving op sleeptouw.

Leiderschap is in zijn toepassing een team-aangelegenheid maar de kern ervan ligt diep in het individu.

 

Leiderschap berust essentieel op persoonlijke moed. De moed die nodig is om een droom na te streven en om integer te handelen. Om een visie te ontwikkelen die krachtig genoeg is om de stakeholders van een bedrijf in dezelfde richting te doen kijken. 

Sterke leiders motiveren hun team om het onmogelijke te bereiken. Ze delen hun energie en enthousiasme met de groep om zo meer te bereiken dan de groepsleden alleen zouden kunnen bereiken.

 

Goede leiders denken buiten de gebaande paden en dagen de status quo uit. Essentieel is dat leiders zich niet alleen richten op hun eigen creativiteit; ze ondersteunen en voeden ook de creativiteit van hun teamleden.

 

De beste leiders dagen de status quo uit om positieve verandering in hun organisatie te bewerkstelligen.

 A Holistic Approach

holistiche aanpak 01.jpeg

Met een holistische aanpak primeert het grotere geheel en het streven naar evenwicht en harmonie op alle niveaus van de organisatie.

 

Deze werkwijze strekt tot doel zowel de bedrijfsstrategie als de behoeften aan menselijk kapitaal en hun onderlinge afhankelijkheid voor organisatorisch succes te erkennen,  en daarmee zakelijke uitdagingen met vertrouwen aan te gaan ter bevordering van een veerkrachtige organisatiecultuur.

YourCore Consulting ondersteunt met Coaching, Consulting en Leadership om een reeks bedrijfskritieke problemen aan te pakken, en ervoor te zorgen dat organisaties concurrerend en veerkrachtig blijven in een steeds evoluerende markt.

 

Het omvat strategische ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatorische revitalisering, waarbij duurzame groei en operationele uitmuntendheid worden bevorderd door o.a.:

  • Het beoordelen van markttrends, het identificeren van kansen en het positioneren van uw bedrijf voor succes.

  • Het evalueren van concurrenten om sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen te identificeren door middel van 'Inside-out & Outside-in' analyses

  • Gepersonaliseerde begeleiding voor (senior) leiders/management om hun besluitvormings-, communicatie- en leiderschapsvaardigheden te verbeteren door zich te concentreren op leiderschapsprincipes, teammanagement en effectieve communicatie.

  • Het begeleiden bij transities, zorgen voor minimale verstoring en maximale betrokkenheid

  • Identificeren en implementeren van processen om de operationele efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

  • Het bevorderen van een positieve organisatiecultuur die aansluit bij de strategische doelstellingen en de betrokkenheid van medewerkers vergroot.

  • Het bieden van onbevooroordeelde evaluaties van bedrijfsscenario's om objectieve besluitvorming te vergemakkelijken

  • Het ondersteunen bij het navigeren door crises met duidelijke, strategische reacties en kansen met pragmatische, praktische doelstellingen.

bottom of page