top of page

Mental Coaching as a Service

Mental Coaching as a Service is bedoelt  om zowel individuen als organisaties te ondersteunen bij het beheersen van burn-out en stress. De nadruk ligt daarbij op het revitaliseren van het welzijn van werknemers en de prestaties van de organisatie door het voeden van menselijk kapitaal met:

 • Effectief beheer en vermindering  van stress 

 • Burn-out tendenzen signaleren en ondersteuning bieden bij herstel en preventie

 • Het aanpakken van angsten en zorgen om de persoonlijke en professionele levenskwaliteit te verbeteren

 • Het aanbieden van ondersteunende diensten voor werknemers die te maken hebben met persoonlijke of werkgerelateerde zaken

Mental Coaching als zodanig staat voor de  begeleiding van individu en/of groep door een coach van mentale processen om persoonlijke objectieven te bereiken. Het maakt gebruik van cognitieve methodes om nieuwe oplossingen te genereren en innerlijke beperkingen te overwinnen.

 

Coaching helpt je om negatieve gedachten om te zetten in positieve. Je krijgt meer inzicht in je eigen gedrag en hoe je dit kunt veranderen. Daardoor ben je in staat om betere resultaten te bereiken. Je ontwikkelt  jezelf sneller. Zo herstel je de balans tussen jouw fysieke en mentale krachten en krijg je snel weer grip op je leven.

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen. Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk.

YourCore Consulting werkt met u vanuit een dynamisch proces van coaching, geïnspireerd door systemisch denken, de polyvagaal theorie en NLP. In 3 fasen worden percepties belicht, nieuwe inzichten geboren en perspectieven uit eigen kracht ontwikkelt:

  3 fasen:

 • Verbinding        -  'Ist' en 'Soll" van uw levenssituatie; verbinden, spiegelen ('rapport' maken) 

 • Overbrugging  -  'Inside-Out /Outside-In'; overbrugging naar een nieuw perspectief

 • Overtuiging       -  Herkadering van perceptuele filters en 'change of personal history' door co-regulatie

mental coaching
inside-out outside-in
swot

 Stress & Angst Coaching

Stress is in een bepaalde mate nodig om goed te functioneren, echter ongezonde stress ontstaat als je lichaam onvoldoende tijd krijgt om te herstellen. Dat is bijvoorbeeld zo als je lange tijd achter elkaar veel last van stress hebt.

Veel voorkomende klachten bij stress en angst zijn:

 • versnelde hartslag en ademhaling

 • angst- en paniekaanvallen

 • instabiel zelfbeeld

 • stemmingswisselingen

 • gedachten over zelfdoding

 • opgejaagd gevoel

 • snel boos zijn, huilen

 • piekeren, slecht slapen

 • vermoeidheid, weinig energie

 • veel of juist weinig eetlust

 • hoofdpijn, maagklachten, nekklachten

Een angst- en piekerstoornis ontstaat meestal geleidelijk. U merkt bijvoorbeeld dat u steeds liever alleen bent. U gaat nieuwe situaties uit de weg. U schrikt snel of bent vaak bang. Dit soort angstklachten kunnen overgaan in een angst- en piekerstoornis.

Waarom iemand een angst- en piekerstoornis krijgt, is vaak niet helemaal te verklaren. Meestal zorgen verschillende omstandigheden ervoor: 

 • Soms komen angststoornissen in de familie voor. Het kan erfelijk zijn.

 • Het gezin waarin iemand opgroeit en de manier waarop ouders een kind opvoeden kunnen bijdragen aan een angststoornis.

 • Mensen die het moeilijk vinden om met anderen om te gaan, die weinig steun ontvangen, gepest worden en zich eenzaam voelen, hebben meer kans op een angststoornis.

 • Een angststoornis kan ontstaan na een ernstige, ingrijpende gebeurtenis waarin iemand heel bang was

 • Psychotrauma, PTSS, HSP. 

 • Een angststoornis kan ook ontstaan door een lichamelijke ziekte, het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of het gebruik van drugs.

Door een angst- en piekerstoornis kunt u last hebben van:

 • psychosomatische klachten

 • piekeren

 • rusteloosheid

 • prikkelbaarheid

 • slechte concentratie

 • gespannenheid

 • moeheid

 • spierklachten

 • slaapproblemen

YourCore Consulting  helpt en begeleidt u om de balans tussen stress, angst en ontspanning weer te herstellen.

Dat kan op verschillende manieren: Door te kijken hoe je je eigen belasting verlaagt. Bijvoorbeeld door te leren werk meer te delegeren of de taken thuis anders te verdelen.

stress coaching

 Burn-out Coaching

burn-out
burn-out

Een gebeurtenis met een significante impact op uw leven kan leiden tot chronische stress in relatie tot uw actieve leven of aanleiding zijn het roer al dan niet tijdig om te gooien. Uw leven heeft een wending nodig om terug te kunnen keren naar uzelf en nieuwe perspectieven te kunnen ontwikkelen.

 

Als stress chronisch wordt dan spreken we van een stresstrauma. Immers een trauma is het gevolg van een gebeurtenis en niet, zoals vaak wordt misbegrepen, de gebeurtenis zelf.

Een Burn-out is daarentegen het gevolg van een uitputtingsslag als deze chronische stress kan worden gerelateerd aan uw werkzame leven.

 

Beide omstandigheden kenmerken zich door een relatief ernstige vorm van overspannenheid met een langduriger verloop en een lange voorgeschiedenis met spanningsklachten en emotionele uitputting. 

Overspannenheid is een klinisch beeld dat wordt gekenmerkt door spanningsklachten. Overspannenheid wordt gezien als het gevolg van een gebrek aan balans tussen factoren die stress veroorzaken en het verwerkingsvermogen van iemand.

 

Freudenberger en North hebben als het gaat om de werkgerelateerde  stress 12 fasen in het proces naar burn-out gedefinieerd. De meeste mensen doorlopen deze stappen in het proces alvorens in een burn-out terecht te komen. De 12 fasen hoeven niet noodzakelijk in een chronologische volgorde te worden ervaren. 

Human Capital Empowerment

human capital
human capital

Human Capital Empowerment helpt bedrijfsorganisaties in zowel de publieke als private sector bij de bevordering van de mentale conditie van uw personeel, de belangrijkste waarde in uw organisatie.  Maak mensen weerbaar en bouw aan de veerkracht van uw organisatie voor een sterke 'Core Identity' 

 

Enkel opleiding is niet toereikend, en 'voorkomen is beter dan genezen' werkt beter! Investeer in de trots van uw mensen door hen de kans te bieden 'op het werk' om hulp te vragen bij het anticiperen op gebeurtenissen  van de dag!

 

" Bijtanken voor hernieuwde veerkracht

en balans bij de uitvoering van

taken en verantwoordelijkheden"

 

YourCore Consulting Revitalization biedt uw de mogelijkheid van een spreekuur voor begeleiding op kantoor dicht bij de kern van het werk. Vaste dagdelen of dagen waarop men terecht kan voor een objectief en onafhankelijk gesprek en ondersteuning. 

 

Mental Coaching op maat als totaalpakket voor werkgevers die belang hechten aan de weerbaarheid en veerkracht van haar mensen. Geen lange burn-outs, maar een anticiperend beleid op het welzijn van de personele organisatie en het individu. 

 

YourCore Consulting Revitalization biedt voor werkgevers een flexibele inzetbaarheid van Mental Coaching in de bedrijfsorganisatie met een 'Human Capital' programma, gebaseerd op een uurpakket. Met tijdseenheden van 5 uur kunnen er op locatie dagdelen worden gepland waar uw medewerkers terecht kunnen voor individuele begeleiding en ondersteuning.

 

Uiteraard kan er op vraag voor de lange termijn, al dan niet projectmatig, ook op maat een 'Human Capital' programma worden samengesteld.

 Kinder & Adolescent Coaching

YourCore Consulting biedt met Kinder en Adolescent Coaching  hulp voor kinderen, tieners en hun ouders als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind of adolescent.

 

Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp voor als uw kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit,

 

Kinder en Adolescent Coaching begeleidt en ondersteunt  bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens. Een kindercoach  kijkt dus niet primair naar problemen, maar naar mogelijkheden en de kwaliteiten van uw kinderen.

 

Het welzijn van minderjarigen staat centraal, als ook de interactie met u als ouders. Daarom wordt u bij de aanpak betrokken.

 

Kinder en Adolescent Coaching kan onder andere gewenst zijn bij:

 • het omgaan met een scheiding

 • faalangst 

 • slaap problemen

 • instabiel zelfbeeld 

 • gedachten over zelfdoding

 • pesterij

 • het onder controle krijgen van driftbuien

 • het zelfvertrouwen van uw kind

 • leerproblemen op school

 

YourCore Consulting Revitalization kan u met deze aangelegenheden begeleiden en ondersteunen.

adolescent coaching
yourcoreconsulting
bottom of page